Bir kaç aylık iyileşme sürecinden sonra tekrar tüp bebek

Blastokist nedir?
Yumurta ve sperm hücresinin döllenmesinde oluşan zigot (döllenmiş yumurta) bölünerek çoğalmaya ve gelişmeye başlar. Bu normal gebeliklerde de tüp bebek ile oluşan döllenmede de aynı şekilde olur. Yumurta döllenmeden sonra bölünerek 2 hücreli, 4 hücreli, 8 hücreli hücre topluluğu halini alır. İkinci, üçüncü günlerde 4-8 hücreli ve içerisinde boşluk olmayan bir hücre yumağı halindedir. Döllenmeden sonraki 5. güne gelindiğinde içerisinde bir boşluk içeren etrafı hücrelerle çevrili bir hal alır, bu haline blastokist (blastosist) denir. Normal yolla oluşan gebeliklerde blastokist embriyonun rahim duvarına tutunmadan hemen önce aldığı haldir.
Blastokistin etrafını çevreleyen hücrelere trofoblast hücreler denir, içerisindeki hücrelere embriyoblast hücreler denir, iç kısımdaki boşluğa blastosel denir. (Üstteki resimde görünmektedir.) Burada görülen embriyoblasy hücreler ileride bebeği oluşturacak olan hücrelerdir. Trofoblast hücreler ileride plasentayı (bebeğin eşini) oluşturacak hücrelerdir.

5. gün blastokist transferi nasıl yapılır?
5 gün boyunca döllenmiş hücreler izlenir ve içlerinde en iyi büyüme gösteren, en kaliteli olan seçilerek beşinci gün anne rahmine yerleştirilir. Daha eski yıllarda embriyolar 5. güne kadar bekletilemezdi çünkü o zamanlar embriyoların laboratuvarda içerisinde bulunduğu kültür ortamları bu kadar gelişmiş değildi, günümüzde kültür ortamlarının gelişmesi sayesinde beşinci güne kadar embriyolar bekletilebilmektedir.
Blastokistler de embriyolar gibi gerektiğinde dondurulabilmektedir.

Blastokist kalitesi:
Embriyoların hücre bölünme hızları, hücre büyüklükleri arasındaki farklar, hücreler arasındaki artık maddeler, hücre sayısı gibi kriterlere dikkat edilerek en iyi kalitedeki blastokist seçilir.

Blastokist transferinin avantajı:
Blasttokist transferi sayesinde 5. güne kadar izlenen embriyolardan en iyisi seçilmiş olur ve “en iyi tek embriyo” anne rahmine transfer edilmiş olur. Tek embriyonun transfer edilmesi ikiz, üçüz gibi çoğul gebelikleri azaltma açısından çok önemli bir avantaj sağlar. Bu önemli bir avantajdır çünkü çoğul gebeliklerin hamileliğin ilerleyen aylarında çeşitli nedenlerle kaybedilme riski fazladır. Blastokist transferinin diğer bir avantajı da OHSS riski çok yüksek olan hastalarda tercih edilebilmesidir.
Blastokist transferinde genel olarak gebelik şansının daha yüksek olduğu kabul edilir. Bazı araştırmalarsa gebelik şansını arttırmadığını sadece daha az embriyo ile aynı gebelik şansını yakalamayı sağladığını ve bu sayede çoğul gebelik şansını azalttığını söyler.

Blastokist transferi çok sayıda yumurta (folikül) elde edilebilen hastalar için ve tekrarlayan tüp bebek uygulamalarına rağmen gebelik elde edilemeyen hastalar için uygundur.

Leave a Reply